PRO9H PHONE

PRO9H PHONE

  • Izrada internet stranice sa full CMS sistemom
  • kompletan dizajn
  • obrada i implementiranje slika
  • kompletna izrada i ubacivanje materijala, raspoređenih po boji, proiuzvođaču i drugim parametrima
  • SEO
  • Copywrite usluga i usluga prikupljanje podataka
  • Mobilna verzija stranice, kao i za tablete
  • hosting, povezivanje sa .com domenom, izrada poslovnih e-mail adresa
  • prijevod stranice na dva jezika: engleski + slovenski 

Pogledajte web stranicu PRO9H PHONE